Mikkelin Lämpötalo

1995

ALK-Laite Ky

Yritystoiminta alkoi jo ennen Mikkelin Lämpötaloa. ALK-Laite Ky (nykyisin ALK-Laite Oy) perustettiin vuonna 1995. ALK-Laite Oy huoltaa ja asentaa autojen kylmälaitteita, ja on edelleen toiminnassa valtuutettuna Thermo King, Carrier ja Lumikko huoltoliikkeenä Mikkelissä. Mikkelin Lämpötalo Oy on ALK-Laite Oy:n aputoiminimi.

1995

2000

Mikkelin Lämpötalo, ALK-Laite Ky:n aputoiminimi

Mikkelin Lämpötalo Oy:n yritystoiminta sai alkunsa 2000 luvun alkupuolella, kun lämpöpumput alkoivat yleistyä kotien lämmitysratkaisuina. Kokemusta lämpöpumppujen asennuksista ja huollosta on kertynyt yrittäjälle jo yli 20 vuoden ajalta NIBE:n lämpöpumppujen myynti- ja huoltoliikkeenä. Pääsääntöisesti huoltoja teki aluksi yrittäjä itse, jonka lisäksi yritys osti tarvittaessa alihankintaa. NIBE on kouluttanut vuosien saatossa säännöllisesti yrittäjiä lämpöpumppuasennuksiin ja huoltoihin.

2000

2020

Suomen Lämpötalo

Mikkelin Lämpötalosta Oy:stä tuli Suomen Lämpötalo Oy, kun yrityksen omistuspohjaa laajennettiin.

2020

2024

Mikkelin Lämpötalo, ALK-Laite Oy:n aputoiminimi

Yrityskaupan myötä Mikkelin Lämpötalo otettiin uudestaan käyttöön osittain uudella kokoonpanolla. Itse yritystoiminta on säilynyt kutakuinkin muuttumattomana. Mikkelin Lämpötalossa työskentelee yrittäjän lisäksi 2 työntekijää.

Visiona on taata yrityksen vakaa tulevaisuus. Nuorempien koulutukseen panostetaan. Teemulla on datanomin tutkinnon lisäksi LVI-asentajan tutkinto, ja työkokemusta on kertynyt useita vuosia. Lisäksi Teemu käy autokylmäkoneasentajan koulutusta pätevöityen ALK-Laite Oy:n tehtäviä varten.

Leevi uutena sähköasentajana tekee sähköasennuksia ja kouluttautuu samalla myös autokylmäkoneasennuksiin.

Juha kokeneena yrittäjänä toimii koulutuksissa mentorina. Yritys laajentaa jatkuvasti osaamistaan keskittyen erilaisiin lupa-asioihin, ja päivittää osaamistaan jatkuvasti erilaisilla laitekoulutuksilla.

Myös yrityksen kaluston kunto pidetään ajan tasalla, ja yritys investoi jatkuvasti hankkimalla uutta ja nykyaikaista kalustoa.

2024